Terapia rodzinna

220,00 1 050,00 

Dzięki wspólnej pracy członkowie rodziny mają możliwość zrozumieć siebie nawzajem, dokonać trwałych zmian w swoich zachowaniu i zmienić sposób komunikowania się ze sobą, aby służył porozumieniu i pogłębianiu relacji.

Opis

Praca terapeutyczna z rodzinami pomaga zrozumieć emocje, myśli i doświadczenia, które mogą towarzyszyć trudnościom we wzajemnych relacjach. Doświadczanie kryzysów, trudności i nieporozumień w relacji jest czymś naturalnym. Kryzys może się przyczynić do pogłębienia relacji i lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb. Jednak nie rozwiązane konflikty i trudności, które nie zostały rozwiązane – mogą pogłębić napięcie i osłabić relację pomiędzy partnerami.

Zrozumienie tego, co się dzieje między bliskimi sobie osobami  w rodzinie pomaga poradzić sobie z emocjami, zapobiec eskalacji konfliktu i konstruktywnie podejść do sytuacji kryzysowej. Dzięki wspólnej pracy członkowie rodziny mają możliwość zrozumieć siebie nawzajem, dokonać trwałych zmian w swoich zachowaniu i zmienić sposób komunikowania się ze sobą, aby służył porozumieniu i pogłębianiu relacji.

Terapia poznawczo-behawioralna dla rodzin wywodzi się z postrzegania źródła trudności w relacjach nie tylko w czynnikach biologicznych i środowiskowych, lecz także w ukształtowanych schematach poznawczych i przekonaniach. Nasze przekonania na temat siebie, relacji, postrzegania świata kreują się na etapie wczesnego dzieciństwa i często ulegają zniekształceniom poznawczym. W konsekwencji możemy wykształcić w sobie nierealistyczne oczekiwania i postawy, które stają się źródłem frustracji, rozczarowania i braku spełnienia. Emocje, które pojawiają się w relacji pełnej frustracji i irracjonalnych oczekiwań wywołują wzajemne reakcje podtrzymujące mechanizm błędnego koła.

Dlatego bardzo często samodzielne próby dojrzenia zniekształceń poznawczych i przerwania zachowań wynikających z naszych postaw i nieuświadamianych przekonań okazują się nieskuteczne. Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej członkowie rodziny ma możliwość zidentyfikowania automatycznych myśli, emocji, przekonań i schematów poznawczych, którym ulegają. Jest to przestrzeń pracy zarówno nad zmianą negatywnych wzorców myślowych, jak i zmianą zachowania, stylu komunikowania się. Terapia ta podkreśla wzajemny wpływ emocji, myśli i zachowania postrzegając go jako wyznacznik jakości relacji rodzinnych.

W terapii poznawczo behawioralnej pracujemy nad zmianą monologu wewnętrznego. Zarówno rodzice, jak i dzieci lub inni członkowie rodziny uczestniczą w treningu komunikacji, rozwiązywania problemów, rozwiazywania konfliktów czy treningu uważności.

W terapii rodzinnej ważne jest odkrycie przyczyn kryzysu oraz pokazanie i przetrenowanie konkretnych technik oraz sposobów radzenia sobie z obecnymi i zadawnionymi trudnościami w rodzinie.

___________________________________________

Decydując się na zakup pakietu sesji otrzymujesz książkę z zakresu psychologii miłości oraz notatnik

Informacje dodatkowe

Rodzaj i ilość sesji

On line Pojedyncza sesja, Face2face pojedyncza sesja, On line pakiet pięciu sesji, Face2face pakiet pięciu sesji, On line pakiet trzech sesji, Face2face pakiet trzech sesji