Negocjacje

Negocjacje w sprawach cywilnych i rodzinnych np w sporach sąsiedzkich, koleżeńskich, dotyczących wykonania prac, umów, podziałów ziemi lub innych kwestii spornych, które chcesz rozwiązań drogą polubowną.

Wyświetlanie jednego wyniku