Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy jest procesem wspierania i inspirowania zespołów w kierunku realizowania stojących przed nimi celów. Coach – poprzez narzędzia wywodzące się z psychologii i zarządzania, a także rozumienie procesu grupowego – pomaga członkom zespołu przeanalizować możliwe decyzje i drogi postępowania do realizacji wspólnych celów.

Wyświetlanie jednego wyniku