Wsparcie okołorozwodowe

250,00 

Rozstanie, rozwód to sytuacja kryzysowa, która dla wielu osób wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami. Jeśli rozwód odbywa się w rodzinie, w której są dzieci, bardzo często to właśnie dzieci ponoszą największy emocjonalny ciężar kryzysu rodziny. Warto zrobić wszystko, aby możliwie najlepiej przygotować się do rozwodu lub jeśli jesteście już w trakcie rozpraw sądowych – możliwie zminimalizować koszty emocjonalne, jakie ponoszą wszyscy członkowie rodziny w związku z rozstaniem.

Opis

Rozstanie, rozwód to sytuacja kryzysowa, która dla wielu osób wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami. Jeśli rozwód odbywa się w rodzinie, w której są dzieci, bardzo często to właśnie dzieci ponoszą największy emocjonalny ciężar kryzysu rodziny. Warto zrobić wszystko, aby możliwie najlepiej przygotować się do rozwodu lub jeśli jesteście już w trakcie rozpraw sądowych – możliwie zminimalizować koszty emocjonalne, jakie ponoszą wszyscy członkowie rodziny w związku z rozstaniem.

Jako ekspertka ds konfliktów rodzinnych, pedagog i terapeutka par wychodzę z przekonania, iż sytuacja rozstania bez względu na to, czy towarzyszą jej silne emocje, czy odbywa się w “pokojowy sposób” niesie ze sobą wyzwania emocjonalne, psychiczne, a niekiedy także ciężar fizycznych dolegliwości związany z napięciem i zupełnie nową sytuacją życiową, w której znaleźli się członkowie rodziny. Rozwód, rozstanie, podjęcie decyzji o tym, iż idziecie dwoma różnymi drogami nie zmienia faktu, iż nadal pozostajecie rodzicami, łączy Was zapewne kilka istotnych spraw, niekiedy formalnych zależności, wiele wspomnień, wspólna historia, a niekiedy nadal uczucie. Decyzja o rozstaniu zwykle nie jest łatwa i niesie ze sobą także ciężar bólu, żalu, poczucia straty, smutku lub strachu przed zupełnie nowym etapem życia. To, co bywa najtrudniejsze to to, że zazwyczaj jedna ze stron nie ma wewnętrznej zgody na rozstanie, pragnie ratować związek, odbudować zranioną więź lub czuje złość do partnera za to, że ten zdecydował się na tak radykalny i trudny krok.

Kiedy pojawia się złość, gniew, poczucie zranienia, często narastają emocje, wymykające się spod kontroli, a zachowanie co najmniej jednej ze stron nosi znamiona braku przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji czy wypowiadanych słów. Taka sytuacja jest trudna dla osób dorosłych, a dzieci i młodzież jeszcze trudniej radzą sobie z kryzysem rodziny, nawet, jeśli pozornie rodzice mają wrażenie, że to, co się dzieje nie ma zbyt wielkiego wpływu na dobrostan dzieci. Badania psychologiczne prowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat w rodzinach dotkniętych kryzysem dowodzą, iż nawet niemowlęta odczuwają negatywne konsekwencje napiętej atmosfery w domu rodzinnym, sposobu, w jaki odnoszą się do siebie najbliżsi oraz mentalną energię towarzyszącą wybuchom emocji, krzykom, agresji słownej lub psychicznej. Nie można zatem bagatelizować wpływu sytuacji kryzysowej na żadnego uczestnika tej sytuacji – zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, także tych maleńkich.

Sytuacjom kryzysowym w rodzinie często towarzyszą spory dotyczące wychowywania dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów dzieci z rodzicami, miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie. Niekiedy małoletni są angażowani w konflikty rodziców w sposób czynny lub bierny. Zdecydowanie należy rozdzielić konflikt pomiędzy rodzicami od tego, co w danej sytuacji najbardziej będzie służyło dzieciom. Oczywiście należy wziąć pod uwagę obiektywne okoliczności mogące mieć wpływ na dobrostan dziecka, takie jak przemoc, alkoholizm, sytuację finansową czy możliwości każdego z rodziców do zadbania o wszelkie potrzeby dzieci po rozwodzie. Twierdzenie, jakoby przemoc rodzica wobec drugiego rodzica nie miała żadnego wpływu na to, jakim ojcem lub matką jest osoba stosująca przemoc jest dość powszechne, jednak z pewnością bardzo negatywie wpływające na bezpieczeństwo dzieci. Dlatego jako ekspertka w obszarze konfliktów rodzinnych podchodzę holistycznie do kryzysu rodziny i przyjrzenia się wszelkim istotnym aspektom, mogącym mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji dzieci po rozwodzie.

Jako pedagog i mediator uważam, że przygotowanie się do rozwodu nie obejmuje wyłącznie wypełnienia wniosku o rozwód, lecz przede wszystkim, troskę o dobro każdego członka rodziny, a zwłaszcza dzieci.  Zapraszam na konsultacje i poradnictwo w sytuacji kryzysu rodziny, podczas rozważań dotyczących rozstania, czy też w czasie trwającej już sprawie rozwodowej.

Podczas konsultacji możesz omówić ze mną m. in. takie kwestie, jak:

 • w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o rozwodzie lub rozstaniu rodziców?
 • jak zaopiekować się dzieckiem, które doświadcza smutku, oporu, buntu, zamknięcia się w sobie lub depresji, kiedy dowiaduje się o rozstaniu rodziców?
 • jak rodzice mogą zadbać o siebie, aby pomimo osobistych wyzwań związanych z decyzją o rozwodzie, być dla swoich dzieci naprawdę, w pełni?
 • jak przygotować się mentalnie do rozprawy w sądzie?
 • jak przygotować się na ewentualne badania w zespole opiniodawczym specjalistów, mającym wydać opinię dotycząca opieki nad dziećmi?
 • jak oddzielić konflikt z partnerem i możliwie najlepiej przejść kryzys spowodowany rozstaniem?
 • jak poradzić sobie z silnymi emocjami i pomimo napięć podejmować mądre, przemyślane decyzje dotyczące przyszłości swojej i dzieci?
 • jak przygotować na ewentualną wizytę kuratora sądowego?
 • jak poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi związanymi napięciem, stresem, niepewnością towarzyszącą wyzwaniom związanym z rozwodem?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do podjęcia decyzji o rozwodzie, poszukaniu możliwie najlepszych rozwiązań, uniknięciu niepotrzebnych napięć, stresów i kosztów emocjonalnych, a także uniknąć przeciągania się procesu sądowego przez miesiące lub lata – dobrze trafiłeś. Jestem ekspertką ds konfliktów rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem. Podczas konsultacji pomogę Ci zaopiekować się możliwie najlepiej sobą, bliskimi, a przede wszystkim dziećmi. Z mojego wsparcia możesz skorzystać także wówczas, gdy decydujesz się pójść własną drogą, kiedy nie wychowujecie dzieci.

Podczas konsultacji:

 • udzielę Ci odpowiedzi na ważne pytania opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i badaniach psychologicznych
 • pokieruję Cię do odpowiednich specjalistów, jeśli sytuacja będzie tego wymagała
 • udzielę Ci wsparcia, wiedzy i pomocy leżącej w zakresie moich kompetencji, abyś czuł się pewniej siebie, a także miał pewność, iż nie jesteś w tym procesie sam
 • podzielę się z Tobą sposobami zarządzania emocjami, napięciem i stresem zarówno w życiu codzienny, jak i na sali sądowej
 • pomogę Ci opracować konkretny plan lub strategię postępowania w sytuacji kryzysowej
 • to, co nieznane stanie się dla Ciebie bliższe, dzięki czemu łatwiej będzie Ci podejmować przemyślane decyzje
 • podczas rozmowy będziesz mógł poznać nowe, być może nie rozpatrywane dotąd możliwości, rozwiązania, szanse
 • dowiesz się w jaki możliwie najlepszy sposób możesz pomóc sobie i swojemu dziecku przejść przez kryzys w oparciu o wieloletnią pracę z rodzinami i doświadczenie
 • wyjaśnię Ci procesy psychologiczne towarzyszące sytuacji kryzysowej, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zrozumieć innych uczestników sytuacji, a takze mądrze zarządzać swoimi emocjami
 • niekiedy po prostu będę, abyś czuł, że nie jesteś sam.

W wielu sytuacjach konfliktowych skutecznym rozwiązaniem okazuje się podjęcie mediacji rodzinnych i ustalenie w sposób polubowny ustaleń dotyczących wychowywania dzieci, podziału majątku lub innych ważnych kwestii związanych rozwodem lub rozstaniem. Bywają sytuacje, w których podczas mediacji rodziny decydują się na ratowanie związku lub podjęcie innych rozwiązań.

Zapraszam Cię do rozmowy w bezpiecznej przestrzeni mojego gabinetu. Możesz także skorzystać z konsultacji online. Zapraszam do kalendarza, w którym możesz sprawdzić dogodny dla siebie termin.