Kurs on-line Zarządzanie Konfliktami z Elementami Mediacji

699,00 

Kompleksowy kurs on-line dla managerów, którzy poszukują sprawdzonych technik i strategii zarządzania konfliktami i chcą wdrożyć elementy mediacji w kontekście zarządzania. Szkolenie obejmuje nagrania video oraz wartościowe materiały w formie PDF zawierające wiedzę opartą na bogatym doświadczeniu, dowodach naukowych i przykładach z życia innych firm.

Opis

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ORGANIZACJI Z ELEMENTAMI MEDIACJI Kurs On line

Ten kurs to skarbnica wiedzy na temat mechanizmów rządzących nieuniknionymi konfliktami, które można wykorzystać do budowania wewnętrznej siły organizacji. Jest to szkolenie skierowane do managerów, przedsiębiorców, liderów, którzy chcą skutecznie zarządzać konfliktami, konstruktywnie rozwiązywać spory oraz wzbogacać kompetencje zespołu o efektywne strategie i techniki interpersonalne i osobiste.

Warsztat on line zbudowany z wiedzy podanej w przystępny sposób opartej o doświadczanie, przykłady z własnej praktyki managerskiej i mediacyjnej, elementy coachingu zespołowego oraz kreatywne techniki pracy indywidualnej i grupowej.

Podczas kursu uczestnicy przyglądają się autentycznym wyzwaniom konfliktowym, a także poznają przykłady wdrożeń poznawanych technik w innych firmach –  umożliwiających zastosowanie w praktyce poznanych narzędzi i strategii.

Otrzymasz bogaty materiał merytoryczny w formie elektronicznej w postaci  workbooków.  Szkolenie pozwoli Ci rozwiązania, które można zastosować od razu w swojej praktyce zawodowej. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje możliwość odbycia jednej bezpłatnej sesji coachingowej oraz jednej konsultacji biznesowej on line pomagającej zrealizować indywidualne cele w obszarze zarządzania.

 

Opis szkolenia

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 

Poznają mechanizmy psychologiczne i społeczne kierujące konfliktami

Pozyskają wiedzę na temat komunikacji w sytuacji konfliktowej i kryzysowej

Poznają i przetrenują stosowanie technik, narzędzi i strategii komunikacji i wywierania wpływu w pracy managera

Poznają przyczyny konfliktów oraz zdiagnozują powody sporów w swoim zespole

Poznają własne postawy, strategie i sposoby reagowania na konflikt oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi

Poznają własne mocne strony oraz obszary do wzmocnienia we współpracy z innymi, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych

Dowiedzą się, które sytuacje managerskie stanowią dla nich największe wyzwanie oraz dowiedzą się, jak słabość przekuć w siłę

Doświadczą jak działają konstruktywne i destruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów

Poznają skuteczne sposoby zarządzania konfliktami oraz wypracują własne strategie rozwiązywania sytuacji spornych

Nauczą się w jaki sposób nie poddawać się presji, manipulacji i rozpoznawać techniki perswazyjne

Poznają podstawy mediacji managerskich

Odkryją sposoby zapobiegania eskalacji konfliktów oraz znaczenie systemowego podejścia do zarządzania konfliktem w organizacji

Otrzymają wiedzę, aby budować efektywne, współpracujące zespoły, w których panować będzie otwarta komunikacja

Po wdrożeniu poznanej wiedzy, narzędzi i technik mają szansę rozwiązać wiele trudności i wyzwań w swoich zespołach oraz zyskać satysfakcję i spełnienie w roli managera

Zrobią ogromny krok w rozwoju swoich kompetencji interpersonalnych, osobistych i managerskich

 

Zarys programu szkolenia – pełen program dostępny poniżej

KONFLIKT W ORGANIZACJI

W pierwszym module zostaniesz wprowadzony w podstawową wiedzę z zakresu psychologii relacji, komunikacji międzyludzkiej i biznesowej, psychologie konfliktu. Spojrzymy na konflikt z różnych perspektyw. Przyjrzymy się pozytywnym i negatywnym konsekwencjom konfliktu w organizacji. Zdefiniujemy zagadnienia ważne w rozważaniach o konflikcie.Dowiemy się co dzieje wewnątrz sytuacji konfliktowych, dookoła w kontekście konfliktu, a także na długo przed i na długo po eskalacji sytuacji spornej. Poznasz moc konfliktu i dowiesz się, jak wykorzystać energię konfliktu do budowania. Mnóstwo korzyści i wskazówek jak budować w oparciu o wiedzę i refleksję z zaistniałych sytuacji konfliktowych.

ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW

Konflikt w organizacji może wynikać z wielu przyczyn: zarówno tych związanych ze sposobem kierowania zespołem, jak i podziałem zasobów. Może też stanowić efekt zetknięcia się różnych wartości, celów lub strategii realizacji tych celów. Dowiesz się jaką rolę w powstawaniu i eskalacji konfliktów odgrywa sposób komunikowania się, zrozumienie, interpretacja danych. Nauczysz się diagnozować przyczyny konfliktów w swoim zespole, a także dokonasz własnej analizy sposobów postępowania w trudnych sytuacjach. Dzięki odpowiednio przygotowanym ćwiczeniom, rzeczowo podanej wiedzy na temat diagnozy sytuacji konfliktowej oraz przykładom z innych firm – poznasz nie tylko przyczyny konfliktu, ale będziesz umiał dokonać trafnej oceny sytuacji konfliktowej w Twoim zespole.

KONFLIKT TO PROCES

Konflikt w organizacji często żyje długo swoim życiem zanim zostanie zauważony. Nawet jeśli dostrzeżesz wczesne oznaki powstawania konfliktu- często długo rozwija się w ukryciu utrudniając podjęcie efektywnych działań. Dowiesz się co możesz zrobić w poszczególnych fazach konfliktu oraz co dokładnie dzieje się na poziomie psychologicznym i społecznym w sytuacji konfliktowej. Na podstawie analizy sytuacji konfliktowej rozpoznasz poszczególne etapy i zrozumiesz proces konfliktu.

EFEKTYWNE I NIEEFEKTYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

W tym module poznasz najskuteczniejsze sposoby zarządzania konfliktem. Ponadto opracujesz własne strategie rozwiązywania konfliktów biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzoną wiedzę o sobie oraz specyfice funkcjonowania Twojej organizacji. Nie będzie to takie proste bo nasze nawyki często utrudniają nam zmianę. Dlatego dowiesz się, jak skutecznie wdrażać zmiany w zarządzaniu w swojej organizacji oraz w kontekście rozwoju własnych kompetencji. Ten moduł zostanie przeprowadzony o metody aktywizujące twórczość własną oraz łączenie zdobytej wiedzy łatwo zrozumiałe dla Ciebie strategie. Graz symulacyjna pomoże Ci doświadczyć jak skuteczne i wartościowe są kooperacyjne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.

KOMUNIKACJA BUDUJACA ZROZUMIENIE

Komunikacja w czasie gdy symbole i sygnały cyfrowe odgrywają coraz większą rolę – nabiera coraz większego znaczenia. Zapewne nie raz byłeś zdziwiony tym, że skonfliktowani pracownicy chcieli dokładnie tego samego. A jednak doszło pomiędzy nimi do poważnych nieporozumień. Budowanie atmosfery współpracy w często rotujących zespołach jest ogromnym wyzwaniem dla managera. Jednak znajomość psychologii komunikacji, podstawowych zasad społecznych kierujących relacjami oraz technik i strategii komunikowania się – to narzędzia, które pomogą podnieść jakość porozumiewania się w Twoim zespole. W tym module przejdziesz prawdziwy trening komunikacji i nie raz postawisz się w roli swojego przełożonego lub pracownika, aby uniknąć błędów mogących wpłynąć na rozwój konfliktów w Twojej firmie. Będziesz umiał rozpoznać manipulację i nie poddawać się perswazji słownej zachowując spokój i pewność siebie.

MEDIACJA W ORGANIZACJI

Ten moduł pozwoli Ci wejść w świat mediacji – w świat budowania porozumienia, zrozumienia i dialogu. Dowiesz się jak możesz skutecznie wykorzystywać elementy mediacji w swojej firmie. Przetrenujesz zastosowanie podstawowych technik i narzędzi, którymi posługuje się mediator. Poznasz aspekty pracy mediatora, na które musisz zwracać szczególną uwagę. Opowiem Ci przykłady z innych organizacji, w których zastosowana została mediacja. Jako trener zaprezentuję Ci symulację mediacji biznesowej z kontrahentem, abyś jeszcze lepiej zrozumiał ten proces i mógł skutecznie zastosować go w swojej firmie (Jeśli interesuje Cię pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania mediacji w biznesie- skorzystaj ze szkolenia szczegółowo omawiającego ten aspekt pracy managera). Będziesz mógł również przetrenować wybrane umiejętności w specjalnie zaprojektowanych grach symulacyjnych.

EFEKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W BUDOWANIU STRATEGII ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI

Jako, że konflikty stanowią nieodłączny element życia osobistego i zarządzania, warto mieć na uwadze to, że każda sytuacja konfliktowa będzie naszym nauczycielem na drodze doskonalenia. Właściwe nastawienie oraz korzystanie z naukowej wiedzy na temat tajemnic ludzkiego umysłu, komunikacji i postrzegania mogą nam pomóc rozwijać swoje umiejętności i budować autorytet odpowiedzialnego managera. W ostatnim module szkolenia dowiesz się, jak możesz praktycznie wykorzystać poznaną wiedzę i umiejętności. Pokażę Ci dobre praktyki skutecznego zarządzania procesami w organizacji, sprzyjającymi budowaniu kultury dialogu i porozumienia. Dowiesz się także jak możesz każdego dnia wzmacniać swój zespół w ciągłym doskonaleniu i motywowaniu ich do podnoszenia jakości swojej komunikacji, i współpracy. Zaproponuję Ci także co możesz zrobić dalej, aby zdobyte informacje sukcesywnie wdrażać w swojej organizacji i w życiu osobistym. Po szkoleniu będziesz mógł umówić się na bezpłatną sesję coachingową, która umożliwi Ci skuteczną realizację celów założonych na ten proces szkoleniowy. Jeśli będziesz miał potrzebę dalszej pracy indywidualnej w procesie coachingu – będziesz miał możliwość skorzystania z pakietu sesji biznesowych wspierających Twój rozwój.

______________________________________________________

Metody pracy szkoleniowej

Szkolenie prowadzone jest metodą umożliwiającą praktyczną pracę nad poznawanymi umiejętnościami oraz możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce managerskiej.  Wartość merytoryczna warsztatu zbudowana jest na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy managerskiej, coachingowej i mediacyjnej trenera, własnych badaniach naukowych  z zakresu konfliktu oraz teoriach z zakresu psychologii komunikacji, konfliktu i relacji. Dodatkowe wsparcie w postaci indywidualnej sesji coachingowej pozwoli na osobiste wsparcie w realizacji celów związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem.

Opis trenera

Szkolenie prowadzi założycielka marki SENIVIA – Patrycja Dorsz vel Drożdż.

Mediator, zawodowy negocjator, coach, trener rozwoju i biznesu. Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych działań w organizacjach wspierających w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu kultury porozumienia i dialogu.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako wykładowca, trener i coach, realizując szkolenia dla firm, instytucji oraz dla klientów indywidualnych.

Patrycja jest ekspertem w dziedzinie budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Jako coach i trenerem specjalizuje się w pracy w złożonych projektach rozwojowych zarówno w charakterze koordynatora merytorycznego, konsultanta, jak i trenera umiejętności. Wśród doświadczeń zawodowych Patrycji znajduje się ponad tysiąc dni szkoleniowych oraz kilkaset godzin coachingu indywidualnego w obszarach rozwoju osobistego i zawodowego. Szczególne znaczenie mają dla Patrycji projekty obejmujące nie tylko pracę grupową, lecz wsparcie indywidualne zwłaszcza w postaci coachingu towarzyszącego i training on the job. Praca rozwojowa Patrycji zorientowana jest na rezultaty i łączy Jej bogatą wiedzę psychologiczno-terapeutyczną z podejściem narzędziowym – pracuje w oparciu o zaawansowane techniki i aktywne metody rozwoju kompetencji miękkich i biznesowych. Warsztat trenerski wspierają aktywizujące metody pracy takie jak filmy, obrazy, odgrywanie ról, karty coachingowe, metafora.

Poza obszarem biznesowym Patrycja prowadzi  praktykę doradczą, coachingową oraz mediacyjną dla osób indywidualnych, rodzin, par oraz instytucji i firm. Jest pracownikiem naukowym prowadzącym zaawansowane badania doktorskie w zakresie relacji międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów i mediacji.

 

Kwestie organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

7 tygodni począwszy od dnia 1 października 2019 r.

Pierwszy webinar rozpocznie się 1 października o godz. 12.00

Każde spotkanie on line potrwa około 2-3 godzin

Na jeden moduł tematyczny składają się dwa spotkania on line realizowane dwa razy w tygodniu

W przypadku nieobecności na webinarze – przesłany zostanie uczestnikowi link do obejrzenia materiału video

Do każdego modułu przygotowany został workbook zawierający przekaz merytoryczny oraz ćwiczenia wspierające wdrażanie poznawanych strategii. Workbook zostanie przesłany w pierwszym dniu realizacji modułu tematycznego.

Każdy uczestnik może zrealizować jedną bezpłatną sesję coachingową i jedną konsultację biznesową w obszarze omawianym podczas kursu. Termin wykorzystania bezpłatnej możliwości skorzystania z sesji lub konsultacji mija 30 dni po zakończeniu ostatniego modułu kursu.

Każdy uczestnik może skorzystać z kursowej grupy wsparcia na Facebook przeznaczonej wyłącznie dla kursantów. Grupa zostanie otwarta na trzy dni przed rozpoczęciem kursu.

Uczestnicy mogą konsultować się drogą email w celu uzyskania wsparcia w zrozumieniu, wyjaśnieniu lub wdrażaniu stategii i technik poznanych na szkoleniu on line.

 

INWESTYCJA W SZKOLENIE ON LINE

699,00 zł

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

Materiały szkoleniowe, testy, arkusze do pracy indywidualnej – workbook

Materiał merytoryczny w formie e-book

Dyplom ukończenia szkolenia

Konsultacja biznesowa indywidualna

Jedna sesja coachingowa indywidualna

Nieograniczone wsparcie poprzez e-mail przez cały okres trwania kursu oraz na grupie kursantów na Facebook

 

KONTAKT

Zapraszam serdecznie do czerpania ze skarbnicy wiedzy na temat budowania relacji, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie więcej informacji- zapraszam do kontaktu:

biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu

Tel. 517090215

Życząc Państwu aby najtrudniejsze wyzwania były największymi nauczycielami

Zapraszam na moje autorskie  szkolenie!

Patrycja Dorsz vel  Drożdż

Pełny opis programu szkolenia dostępny poniżej lub do pobrania w formie PDF POBIERAM PROGRAM

 

Pełny program szkolenia

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ORGANIZACJI Z ELEMENTAMI MEDIACJI

  1. KONFLIKT W ORGANIZACJI

Czy konfliktu w organizacji da się uniknąć?

Czy trzeba go unikać?

Czym w zasadzie jest konflikt?

Z jakich przyczyn konflikt eskaluje?

Jak można spojrzeć na konflikt „inaczej”?

Jak można przekształcić negatywną siłę konfliktu w pozytywną energię dla zespołu?

Jakie mechanizmy kierują sytuacją konfliktową?

Jakie konsekwencje niesie z sobą niewłaściwie zarządzany konflikt w organizacji?

Cechy współczesnego rynku i społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle sytuacji konfliktowych

 

W pierwszym module zostaniesz wprowadzony w podstawową wiedzę z zakresu psychologii relacji, komunikacji międzyludzkiej i biznesowej, psychologie konfliktu. Spojrzymy na konflikt z różnych perspektyw. Przyjrzymy się pozytywnym i negatywnym konsekwencjom konfliktu w organizacji. Wymienimy się doświadczeniami. Zdefiniujemy zagadnienia ważne w rozważaniach o konflikcie. Na podstawie case study oraz gry wprowadzającej w zagadnienie konfliktu wejrzymy w to, co dzieje wewnątrz sytuacji konfliktowych, dookoła w kontekście konfliktu, a także na długo przed i na długo po eskalacji sytuacji spornej.

2. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW

Z czego powstają konflikty?

Jak zdiagnozować właściwe źródło konfliktu w zespole?

Jakie błędy w zarządzaniu eskalują konflikty?

Komunikacja, która sprzyja powstawaniu konfliktów

Jakie moje postawy, cechy, zachowania mogą powodować wzrost napięcia w sytuacji kryzysowej?

Moje sposoby rozwiązywania konfliktów?

Jak naprawdę dotrzeć do źródła problemu?

 

Konflikt w organizacji może wynikać z wielu przyczyn: zarówno tych związanych ze sposobem kierowania zespołem, jak i podziałem zasobów. Może też stanowić efekt zetknięcia się różnych wartości, celów lub strategii realizacji tych celów. Dowiesz się jaką rolę w powstawaniu i eskalacji konfliktów odgrywa sposób komunikowania się, zrozumienie, interpretacja danych. Nauczysz się diagnozować przyczyny konfliktów w swoim zespole, a także dokonasz własnej analizy sposobów postępowania w trudnych sytuacjach. Dzięki odpowiednio przygotowanym ćwiczeniom, materiałom filmowym, testom oraz przykładom z innych firm – poznasz nie tylko przyczyny konfliktu, ale będziesz umiał dokonać trafnej oceny sytuacji konfliktowej w Twoim zespole.

 

3. KONFLIKT TO PROCES

Jaka dynamika kieruje procesem konfliktu?

Czym są „schody” konfliktu?

Jak eskaluje konflikt?

Czy konflikt można zatrzymać w każdej fazie rozwoju?

Jak wyglądają relacje pomiędzy skonfliktowanymi osobami w poszczególnych fazach konfliktu?

Jakie mechanizmy wspierają eskalację konfliktu?

 

Konflikt w organizacji często żyje długo swoim życiem zanim zostanie zauważony. Nawet jeśli dostrzeżesz wczesne oznaki powstawania konfliktu- często długo rozwija się w ukryciu utrudniając podjęcie efektywnych działań. Dowiesz się co możesz zrobić w poszczególnych fazach konfliktu oraz co dokładnie dzieje się na poziomie psychologicznym i społecznym w sytuacji konfliktowej. Na podstawie analizy sytuacji konfliktowej rozpoznasz poszczególne etapy i zrozumiesz proces konfliktu.

4. EFEKTYWNE I NIEEFEKTYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Jak najczęściej rozwiązujemy konflikt?

Jak wykorzystać dotychczasową wiedzę w poszukiwaniu efektywnych sposobów zarządzania konfliktem?

Omówienie sposobów, strategii i technik rozwiazywania konfliktów

Wybór najskuteczniejszych metod zarządzania konfliktem i kryzysem w odniesieniu do własnego stylu zarządzania oraz kultury organizacji, którą kierujesz

Czy wdrożenie nowego sposobu rozwiązywania konfliktów jest proste? Czyli o nawykach w działaniu i myśleniu

Jak wesprzeć zespół w implementowaniu nowych strategii zarządzania sytuacjami spornymi?

 

W tym module poznasz najskuteczniejsze sposoby zarządzania konfliktem. Ponadto opracujesz własne strategie rozwiązywania konfliktów biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzoną wiedzę o sobie oraz specyfice funkcjonowania Twojej organizacji. Nie będzie to takie proste bo nasze nawyki często utrudniają nam zmianę. Dlatego dowiesz się, jak skutecznie wdrażać zmiany w zarządzaniu w swojej organizacji oraz w kontekście rozwoju własnych kompetencji. Ten moduł zostanie przeprowadzony o metody aktywizujące twórczość własną oraz łączenie zdobytej wiedzy łatwo zrozumiałe dla Ciebie strategie. Graz symulacyjna pomoże Ci doświadczyć jak skuteczne i wartościowe są kooperacyjne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.

5. KOMUNIKACJA BUDUJACA ZROZUMIENIE

Na czym tak naprawdę polega komunikowanie się?

Jaką rolę w komunikacji odgrywa monolog wewnętrzny i wewnętrzny krytyk?

Jakie sposoby komunikacji sprzyjają budowaniu zaufania i współpracy w Twoim zespole?

Jakie błędy komunikacyjne sprzyjają eskalacji konfliktów?

Jakie reguły społeczne wpływają na proces komunikowania się?

Czym jest perswazja i manipulacja i czy korzystać z niej w zarządzaniu ludźmi?

Jak nie poddać się manipulacji?

Którym uchem słuchasz?

Jakim językiem mówisz?

Asertywny manager czyli jaki?

 

Komunikacja w czasie gdy symbole i sygnały cyfrowe odgrywają coraz większą rolę – nabiera coraz większego znaczenia. Zapewne nie raz byłeś zdziwiony tym, że skonfliktowani pracownicy chcieli dokładnie tego samego. A jednak doszło pomiędzy nimi do poważnych nieporozumień. Budowanie atmosfery współpracy w często rotujących zespołach jest ogromnym wyzwaniem dla managera. Jednak znajomość psychologii komunikacji, podstawowych zasad społecznych kierujących relacjami oraz technik i strategii komunikowania się – to narzędzia, które pomogą podnieść jakość porozumiewania się w Twoim zespole. W tym module przejdziesz prawdziwy trening komunikacji i nie raz postawisz się w roli swojego przełożonego lub pracownika, aby uniknąć błędów mogących wpłynąć na rozwój konfliktów w Twojej firmie. Będziesz umiał rozpoznać manipulację i nie poddawać się perswazji słownej zachowując spokój i pewność siebie.

6. MEDIACJA W ORGANIZACJI

Czym jest mediacja?

Jakimi zasadami kieruje się mediator?

Jak przebiega mediacja?

Kiedy zastosować mediację w rozwiazywaniu konfliktów w organizacji?

Narzędzia i techniki pracy mediatora biznesowego

Stosowanie klauzuli mediacyjnej w umowach cywilno-prawnych

Co zrobić, jeśli to Ty chcesz skorzystać z mediacji z konfliktowanym pracownikiem lub kontrahentem?

Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzenie standardu mediacji

 

Ten moduł pozwoli Ci wejść w świat mediacji – w świat budowania porozumienia, zrozumienia i dialogu. Dowiesz się jak możesz skutecznie wykorzystywać elementy mediacji w swojej firmie. Przetrenujesz zastosowanie podstawowych technik i narzędzi, którymi posługuje się mediator. Poznasz aspekty pracy mediatora, na które musisz zwracać szczególną uwagę. Opowiem Ci przykłady z innych organizacji, w których zastosowana została mediacja. Jako trener zaprezentuję Ci symulację mediacji biznesowej z kontrahentem, abyś jeszcze lepiej zrozumiał ten proces i mógł skutecznie zastosować go w swojej firmie (Jeśli interesuje Cię pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania mediacji w biznesie- skorzystaj ze szkolenia szczegółowo omawiającego ten aspekt pracy managera). Będziesz mógł również przetrenować wybrane umiejętności w specjalnie zaprojektowanych grach symulacyjnych.

 

7. EFEKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W BUDOWANIU STRATEGII ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI

Jakie metody zarządzania wspierają kreatywne podejście do konfliktów?

Jakie techniki pracy zespołowej pomogą Ci budować odpowiedzialność i porozumienie w zespole?

Jakie narzędzia możesz wykorzystać w budowaniu kultury organizacji, w której efektywnie zarządza się konfliktami?

Jak możesz wspierać pracowników z rozwijaniu kompetencji interpersonalnych sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych?

Jakie rozwiązania systemowe możesz zastosować budując strategię zarządzania konfliktem w organizacji?

Co Ty możesz zrobić, aby rozwijać poznaną wiedzę, umiejętności i kompetencje w procesie ciągłego doskonalenia?

 

Jako, że konflikty stanowią nieodłączny element życia osobistego i zarządzania, warto mieć na uwadze to, że każda sytuacja konfliktowa będzie naszym nauczycielem na drodze doskonalenia. Właściwe nastawienie oraz korzystanie z naukowej wiedzy na temat tajemnic ludzkiego umysłu, komunikacji i postrzegania mogą nam pomóc rozwijać swoje umiejętności i budować autorytet odpowiedzialnego managera. W ostatnim module szkolenia dowiesz się, jak możesz praktycznie wykorzystać poznaną wiedzę i umiejętności. Pokażę Ci dobre praktyki skutecznego zarządzania procesami w organizacji, sprzyjającymi budowaniu kultury dialogu i porozumienia. Dowiesz się także jak możesz każdego dnia wzmacniać swój zespół w ciągłym doskonaleniu i motywowaniu ich do podnoszenia jakości swojej komunikacji, i współpracy. Zaproponuję Ci także co możesz zrobić dalej, aby zdobyte informacje sukcesywnie wdrażać w swojej organizacji i w życiu osobistym. Po szkoleniu będziesz mógł umówić się na bezpłatną sesję coachingową, która umożliwi Ci skuteczną realizację celów założonych na ten proces szkoleniowy. Jeśli będziesz miał potrzebę dalszej pracy indywidualnej w procesie coachingu – będziesz miał możliwość skorzystania z pakietu sesji biznesowych wspierających Twój rozwój.

 

Metody pracy szkoleniowej

Szkolenie prowadzone jest metodą umożliwiającą trening poznanych umiejętności oraz możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce managerskiej. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z zastosowaniem gier szkoleniowych, symulacji, case study oraz elementów coachingu zespołowego.  Wartość merytoryczna warsztatu zbudowana jest na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy managerskiej, coachingowej i mediacyjnej trenera, własnych badaniach naukowych  z zakresu konfliktu oraz teoriach z zakresu psychologii komunikacji, konfliktu i relacji. Dodatkowe wsparcie w postaci indywidualnej sesji coachingowej pozwoli na osobiste wsparcie w realizacji celów związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem.

__________________________________________________

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia – skontaktuj się ze mną.

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach SENSIVIA

Do zobaczenia!

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Dodatkowe informacje

Rodzaj szkolenia

Otwarte, Zamknięte