Mediator, negocjator, coach, trener, doradca zawodowy i personalny pedagog, terapeuta rodzin i par

Wspieram na drodze do osiągania porozumienia oraz budowania satysfakcjonujących relacji


Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji prowadzącego działania społeczne na rzecz promowania idei mediacji

Założycielka marki SENSIVIA realizującej inspirujące działania rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez mediacje, negocjacje, warsztaty, sesje coachingowe oraz terapię rodzin i par

Mediator Stały wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu realizujący mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze

Mediator wpisany na listę mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu 

Autorka bloga www.mediacje-rodzinne.eu poruszającego ważne zagadnienia dotyczące rodziny, związków, miłości, rozwiązywania konfliktów, komunikacji i mediacji. 


Od 11 lat jako trener wspieram osoby indywidualne, rodziny, organizacje i firmy w rozwijaniu kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez realizację projektów rozwojowych. Zrealizowałam ponad 3000 godzin szkoleniowych jako trener, a także autor programów warsztatowych dla firm, instytucji, szkół, organizacji oraz szkoleń otwartych. Przeprowadziłam około dwustu sesji coachingowych w obszarze realizacji celów osobistych oraz biznesowych. Jako negocjator wspieram strony w osiąganiu satysfakcjonujących porozumień oraz warunków realizacji kontraktów służących długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.

Moją największą pasją są mediacje i całym sercem wspieram swoją profesjonalną pracą osoby, które dążą do polubownego rozwiązania konfliktu. Od 2016 roku jestem wpisana na listę Mediatorów Sądowych i realizuję mediacje sądowe oraz pozasądowe pomagając stronom wypracować porozumienie w kwestiach rodzinnych, koleżeńskich, pracowniczych, sąsiedzkich, szkolnych, gospodarczych. W swojej praktyce mediacyjnej kieruję się najwyższymi standardami etycznymi mediatorów oraz dyrektyw państwowych i europejskich dotyczących standardów polubownego dochodzenia do porozumienia.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się jako wykładowca dla studentów Podyplomowych Studiów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ponadto współpracuję jako trener z cenionymi na rynku firmami szkoleniowymi realizując szkolenia dla korporacji, instytucji publicznych, przedsiębiorców, pracowników firm, szkół i instytucji pomocy społecznej. Stworzyłam także własną markę szkoleniową realizująca szkolenia dla firm i instytucji oraz inspirujące warsztaty otwarte oraz sesje coachingowe.

Moje doświadczenie pedagogiczne oraz w charakterze doradcy zawodowego i personalnego stanowi cenną podwalinę pracy z rodzinami, parami i dziećmi. Zrealizowałam z sukcesem kilka autorskich projektów dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie biznesowe w charakterze managera, doradcy biznesowego oraz konsultanta w obszarze usług rozwojowych i szkoleniowych.


Edukacja i kwalifikacje

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Obecnie kontynuuję działalność naukową realizując studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji. Ukończyłam szereg certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresu negocjacji, mediacji cywilnej, rodzinnej i gospodarczej. Zrealizowałam szkolenia certyfikujące mnie do pracy coachingowej, a obecnie specjalizuję się w metodologii Clean Coachingu. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia uprawniające mnie do pracy terapeutycznej z rodzinami i parami oraz diagnozy psychologicznej rodzinyPodyplomowe Studia Zarządzania Kadrami oraz kwalifikacje pedagogiczne przygotowały mnie do pracy trenerskiej. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i rozwijam kompetencje w obszarach swojej specjalizacji. Poddaję się także regularnym superwizjom i konsultacjom swojego warsztatu.


Działalność społeczna

Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji podejmuję liczne inicjatywy społeczne na rzecz promowania idei polubownego rozwiązywania konfliktów. Uczestniczę w debatach, prelekcjach organizowanych przez instytucje rządowe oraz angażuję się w realizację konferencji, seminariów, spotkań z uczniami i spotkań informacyjnych dotyczących mediacji.

Pełnię rolę Mentorki w Fundacji Dress For Succes wspierając mentalnie kobiety po latach próbujące odbudować swoje miejsce na rynku pracy oraz odzyskać harmonię w życiu osobistym i zawodowym.

W 2015 roku zrealizowałam autorski projekt dla dzieci i młodzieży umożliwiający rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rozwój pasji i zainteresowań swoich dzieci. Wspólnie z muzykiem Krzysztofem Antkowiakiem dzieci nagrały w studio własny utwór muzyczny oraz miały możliwość spróbować wielu inspirujących inicjatyw związanych z ich zainteresowaniami.

Obecnie pełnię społeczne dyżury mediacyjne w Sądach województwa dolnośląskiego dla osób, które pragną zasięgnąć informacji na temat możliwości rozstrzygnięcia sporu poprzez mediacje.

Misja i wizja

Moją misją jest wspieranie osób pragnących budować szczęśliwe związki, satysfakcjonujące relacje oraz poczucie wewnętrznej harmonii.

Pomagam rodzinom, kobietom, mężczyznom, dzieciom, a także firmom i organizacjom w odnajdywaniu drogi porozumienia i wzajemnego zrozumienia.

Konflikt postrzegam jako naszego największego nauczyciela. Dzięki zetknięciu się dwóch różnych światów poznajemy siebie, swoich bliskich i mamy możliwość zmienić  swoje i we wspólne życie na lepsze.

Prowadząc mediacje, negocjacje, terapię, szkolenia i indywidualne wsparcie poprzez sesje coachingowe pragnę inspirować do refleksji i zmiany. Życie płynie, relacje dojrzewają, zmieniają się. Przekazuję moim klientom, iż budowanie relacji to droga – droga wrażliwości i uważności na siebie oraz partnera. Stąd nazwa mojej marki wywodząca się od słów SENS – wrażliwość oraz VIA czyli droga. Chce być wsparciem dla Ciebie na tej drodze do porozumienia.

Zapraszam Państwa serdecznie do rozmowy i wspólnej pracy

Patrycja Dorsz vel Drożdż


Artykuły, publikacje, konferencje

Artykuły                                                                                                                                                                                                       

Artykuły na blogu autorskim 

Artykuły gościnne na stronie www.poradnia-malzenska.pl

Artykuły na portalu www.w-centrum.pl

Artykuł gościnny „Droga do autentyczności”

Artykuł w kwartalniku „Doradca Zawodowy”, Wyd. NeoKariera, 1(30)2015, „Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne”

Publikacje naukowe:

ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4 (44)/2018 „Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzenie standardu mediacji” – artykuł pokonferencyjny

Wystąpienia na konferencjach:

Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce” . Wystąpienie w sesji plenarnej: Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzanie standardu mediacji”

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu „Dobro dziecka jako wartość w prawie”. Wystąpienie pt.: Mediacja jako przestrzeń dialogu dla rodziny”

Uniwersytet Rzeszowski Wystąpienie na Ogólnopolskie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Życie bez miłości jest (nie) możliwe”, Wykład w sesji plenarnej pt: „Co się dzieje z miłością w obliczu rozpadu związku?”

Sesja warsztatowa „W zgodzie z sobą czyli o mocy wewnętrznego konfliktu” w ramach  VIII Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus